IMAS har som en energitung produktionsvirksomhed hele tiden fokus på at reducere sit CO2-aftryk og energioptimerer derfor løbende både produktion og bygninger. I en del år har maskinfabrikken brugt el produceret på sol, vind og vandkraft. Nu får IMAS dækket noget af sit strømforbrug med solenergi fra fabrikkens eget tag.

Kommer man forbi IMAS i Greve, vil man på de flade tage ud mod Hundigevej kunne se 216 øst-vestvendte solpaneler, der hver leverer 380 watt. Tilsammen kommer det store solcelleanlæg til at levere 69.541 kWh årligt til den energitunge maskinfabrik. Det er ca. 15 procent af maskinfabrikkens årlige forbrug af el til produktion, belysning, opvarmning og brugsvand.

Øst-vestvendte paneler giver bedre egen udnyttelse af strømmen

”At panelerne er øst-vestvendte, er faktisk vigtigt,” forklarer John Andersson, CEO hos B2B SolarPower ApS, der har leveret og installeret anlægget. Det er ofte sådan, at en placering øst-vest af solcellepanelerne kan være den bedste placering.

”I stedet for at udnytte de få, men soltunge sydvendte timer, når solen står højest midt på dagen, får vi spredt elproduktionen ud over flere timer ved at bruge den opad- og nedadgående sols første og sidste stråler morgen og aften,” forklarer han.

Den øst-vestvendte løsning giver ca. 12-13 procent lavere maksimal produktion, men IMAS får til gengæld en større egen udnyttelse af anlæggets elproduktion, hvilket i sidste ende også reducerer IMAS’ samlede CO2-udledning.

Bæredygtighed hele vejen er vigtig for IMAS

”Vi har kun én klode, så vi er nødt til at fokusere mest muligt på bæredygtighed, genbrug og at spare på jordens ressourcer,” siger IMAS’ direktør Allan Rasmussen.

IMAS arbejder løbende med at udvikle maskinfabrikken og produktionen med henblik på at bidrage til mere bæredygtighed og et lavere forbrug af energi og ressourcer. IMAS er fx også aktive i DI’s Netværk for cirkulær økonomi – et forum for virksomheder, der har interesse i, arbejder med og ønsker at blive opdateret på cirkulær økonomi.

Derfor er det også vigtigt for IMAS, at nye tiltag inden for bæredygtighed regnes igennem fra ende til anden. Fx er nye solpaneler europæisk producerede og har således kortest mulig transport fra producenten til taget i Greve. De er både testet og godkendt efter europæiske standarder og Tier 1 certificeret.

Solpanelerne er praktisk taget vedligeholdelsesfrie. De er behandlet med nanoteknologi, der betyder, at de bliver renset, når det regner. Der ligger altså heller ikke et skjult ressourceforbrug til rengøring, maskiner eller andet, der trækker ned på CO2-regnskabet.

Solcellerne er monteret uden huller i taget

De mere end 907 kvadratmeter solpaneler på taget er monteret på et Schweizer-system. John Andersson fra SolarPower forklarer:

”Det hele står som en samlet enhed på taget, holdt på plads og i balance ved hjælp af ballaststen. Ikke én skrue er gået gennem taget for at holde stativet på plads. På den måde har vi undgået at bore huller i taget.”

Intelligent batteri lagrer solenergien

”Lagring af overskudsstrøm fra solcelleanlæg bliver mere og mere rentabelt. For en produktionsvirksomhed som IMAS med et stort strømforbrug giver lagring ekstra god mening,” siger Allan Rasmussen.

Af samme grund har IMAS fået installeret et intelligent solcellebatteri, der registrerer og måler på strømforbrug, elpris og vejrudsigt døgnet rundt. Batteriet kan lagre op til 80 kWh og finder selv ud af, om det skal købe og lade op med grøn strøm fra elnettet eller oplade med solpanelernes energi.

Solpanelerne kan dække mere end halvdelen af maskinfabrikkens elforbrug, takket være anlæggets størrelse og det intelligente batteri. Lagringen af strøm i det store batteri sikrer, at der også er den nødvendige strøm om natten til varmepumpe og andet.

Godt miljø kan også være en god forretning

IMAS har som produktionsvirksomhed et stor strømforbrug. Men netop det store forbrug gør, at investeringen i solenergi tjener sig hurtigt ind igen.

”Vi regner med, at investeringen på omkring to millioner kroner har forrentet sig i løbet af seks til otte år, afhængigt af de internationale elpriser,” siger Allan Rasmussen.

Fakta om IMAS’ solceller

•    Leveret og monteret af B2B SolarPower ApS
•    Er monteret på et Schweizer-system fra Ernst Schweizer
•    Består af 216 Eurener Solcellepaneler
•    Er på samlet 907 kvadratmeter
•    Samlet effekt 82.080 kWP
•    Forventes at levere 69.541 kWh årligt
•    Det intelligente batteri er et Xolta batteri.