Heldigvis er det ikke nyt for IMAS at fokusere på, hvordan produktionen kan gøres mere klimavenlig og bæredygtig.

Det er noget, maskinfabrikken i Greve har beskæftiget sig med i mange år. Og det er en fordel nu, hvor kravet om mere bæredygtighed både rejses af kunder og medarbejdere.

”Vi har kun én klode, og det er vigtigt, at vi opfører os ansvarligt og undlader at efterlade flere problemer end højst nødvendigt til de kommende generationer,” siger adm. direktør Allan Rasmussen om, hvorfor IMAS igennem mange år har investeret en del af sit overskud i at gøre maskinfabrikken mere effektiv, bæredygtig og klimavenlig.

”Det giver et lidt mindre overskud men en god samvittighed, at vi kontinuerligt investerer i tiltag, som sparer ressourcer og CO2,” tilføjer han.

Allan Rasmussen er tredje generations ejerleder i IMAS og overtog maskinfabrikken fra sin far for 18 år siden. Hans fokus har siden dengang været at udvikle, modernisere og gøre maskinfabrikken mere bæredygtig.

Mere bæredygtighed giver også bedre økonomi

Mange af bæredygtighedstiltagene på maskinfabrikken har en kort tilbagebetalingstid og sparer nu IMAS for løbende driftsudgifter:

”Allerede da vi begyndte at indrette den nye maskinfabrik her i Greve i 2017 fik vi etableret genveks, så al varmen fra vores udluftning bruges igen. Det er godt for både samvittigheden og varmeregnskabet,” forklarer Allan Rasmussen.

Et af de næste initiativer, som lå lige for, var at udskifte al belysning på fabrikken til intelligent LED-lys. Det betyder, at lyset kun tænder, når sollyset ikke er nok og der samtidig er bevægelse i lokalerne. Når lyset er tændt, bruges der desuden meget lidt strøm.

CO2-regnskab siden 2018

Siden 2018 har IMAS udarbejdet CO2-regnskab parallelt med sit årlige regnskab. Det har givet maskinfabrikken et godt indblik i, hvor forbruget er størst – og hvilke tiltag, der kan være med til at reducere energiforbruget og dermed CO2:

”Vi har tidligere deltaget i initiativet SMV:Klimaklar, og det har givet os nogle værktøjer til at måle vores klima- og miljøbelastning. Dermed har vi også et værktøj til at påvise, hvordan nye tiltag forbedre regnestykket,” siger Allan Rasmussen.

Ud over løbende at udvikle maskinfabrikken og produktionen i retning af et lavere forbrug af energi og ressourcer er IMAS også med i DI’s Netværk for cirkulær økonomi et forum for virksomheder, der arbejder med og ønsker at blive opdateret på cirkulær økonomi.

Varmepumpe og solceller

De senere år har en ny effektiv luft til vand-varmepumpe erstattet maskinfabrikkens gasfyr. Det har gjort maskinfabrikken uafhængig af gas og reduceret energiforbruget til opvarmning med 76 procent. Desuden drives varmepumpen af vedvarende energi – el produceret på vind, vand og sol – så CO2-udledningen pr. kW varme reduceres med 94 procent.

Kommer man forbi IMAS i Greve, vil man på de flade tage ud mod Hundigevej se det øst-vest vendte solcelleanlæg, som maskinfabrikken har taget i brug i sommer. Til solcelleanlægget er der koblet et intelligent batterisystem, som lagrer overskudsstrøm og frigiver dette, når behovet opstår. Det 90 kW store anlæg dækker mellem en tredjedel og halvdelen af IMAS’ elforbrug.

”Vi vil gerne investere i endnu flere solceller, men øverst på vores ønskeseddel står lige nu udskiftning af vinduerne til trelagsglas, så vores varmeforbrug kan reduceres endnu mere,” siger Allan Rasmussen.

Opsamling af olie og spån

En ting er lys, varme og varmt vand i medarbejdernes baderum. En helt anden ting er de skærende værktøjer og de materialer, som IMAS bearbejder og sælger til andre industrivirksomheder:

”Vores produktion står for mere end 80 procent af energi- og ressourceforbruget, så her er vi også meget omhyggelige med at spare og genbruge mest muligt,” siger Allan Rasmussen.

Han forklarer, at energieffektivitet er en vigtig faktor, når maskinfabrikken udvider og investerer i nye CNC-maskiner. Desuden er maskinfabrikken indrettet på, at mest muligt af det fraskårne materiale og brugte olie fra produktionen kan genbruges:

”Vi har i hele IMAS’s historie haft fokus på genanvendelse, fordi fraskær af de metaller, som vi bearbejder på vores CNC-fræsere og CNC-drejere, er mange penge værd,” siger Allan Rasmussen.
Det samme gælder den olie, som bruges til at smøre maskinerne og køle emnerne under bearbejdning. Den opsamles, renses og bruges igen.

Affaldssortering og mindre transport

Den ansvarlige omgang med ressourcerne afspejler sig også i de 11 forskellige containere til affald, som man finder hos IMAS. Containerne er indført længe før det blev et krav, at maskinfabrikken sorterer alt sit affald, så mest muligt kan genbruges.

”Det er dejligt, at medarbejderne bakker vores affaldssortering op. De har fx medvirket til en meget tydelig markering af, hvilke containere der er til hvilken type affald, så det bliver nemt at gøre det rigtigt på en travl arbejdsdag,” siger Allan Rasmussen.

Desuden afhentes affaldet kun, når der er behov, hvilket reducerer unødvendig transport og dermed CO2.

”Hos IMAS kigger vi også på transport og CO2 når det gælder leverancerne af de materialer, vi bruger til at fremstille komponenter til vores kunder. Vi indkøber udelukkende materialer fra europæiske producenter for at undgå langdistancefragt. Desuden tilstræber vi, at vi kun får leverance af materialer en gang om ugen og samlet. Det sparer også CO2,” siger Allan Rasmussen.

CO2 aftryk pr. produceret enhed

IMAS er en virksomhed i vækst, så selvom maskinfabrikken allerede har gjort meget, betyder flere medarbejdere og stigende produktion også stigende materiale- og energiforbrug.

”Jeg er ikke i tvivl om, at alt det vi har gjort indtil nu, det gør en kæmpe forskel. Men vi skal gøre mere. Og på sigt skal vi sikkert også beregne CO2-aftryk pr. produceret enhed. Vi mærker i hvert fald, at vores kunder interesserer sig mere og mere for, hvordan vi forholder os til bæredygtighed,” siger Allan Rasmussen.