Ishøj Mekaniske har fået et nyt automatiseret vaskeanlæg, der effektivt vasker alle drejede og fræste emner i stål, messing, aluminium, PVC m.v. rene for olier, slibespåner og støv.

Vaskeanlægget vasker endnu bedre end vores gamle anlæg. Det betyder, at vi kan levere fræste og drejede emner i den højeste renhedsgrad, så vores kunder er glade og tilfredse med kvaliteten.

Vaskeanlægget er et REK-anlæg, der optimerer processen, når emner skal vaskes rene for olie, slibespåner og støv. REK-anlægget består af en rullebane i begge ender af maskinen, der automatisk ruller emnekurvene ind og ud af anlægget. Efter behandling af emnerne i anlægget, er de klar til den obligatoriske kvalitetskontrol og forsendelse.

Det nye vaskeanlæg vækker stor glæde hos Ishøj Mekaniskes direktør Allan Rasmussen:

”Vi er meget tilfredse med det nye vaskeanlæg. Sammenlignet med det gamle anlæg opnår vi en markant højere renhedsgrad på alle drejede og fræste emner. Installationen og opstarten af maskinen var også meget overskuelig, da vi fik det hele ordnet på blot en enkelt dag,” fortæller han.

Rensemiddel Dowclene 1601 sikrer ensartet resultat for alle emner i stål, messing, PVC osv.

Til REK-anlægget anvender Ishøj Mekaniske rensemidlet Dowclene 1601, der er en modificeret alkohol, hvilket sikrer, at emnerne bliver helt rene. Dowclene 1601 kan anvendes på alle metaller, stål, jern, rustfast stål og kunststoffer. Rensemidlet er desuden godkendt til anvendelse på emner, der udsættes for ren ilt og emner, der bruges i industrien for medicinsk udstyr.

”Dowclene 1601 er inert, hvilket betyder, at det ikke reagerer på materialer og metaller som for eksempel aluminium, messing, kobber og titanium. Disse materialer forbliver, som de så ud direkte efter bearbejdning. Emnerne kommer derfor ud af vaskemaskinen uden spåner, olie og pletter og er fuldstændig rene og tørre – hver gang,” fortæller direktør og ejer af ABC-Clean, Brian Hansen, som har leveret Ishøj Mekaniskes nye vaskeanlæg.

Det nye vaskeanlæg er bedre end vandbaserede vaskeanlæg, som kan påvirke materialet og give misfarvning. Samtidig kræver vandbaserede anlæg meget vedligeholdelse for konstant at kunne levere ensartede rengjorte emner. Med Ishøj Mekaniskes nye automatiserede REK-anlæg og Dowclene 1601, har man ifølge Brian Hansen ikke har samme udfordringer.

”Vi ser ofte, at vandbaserede vaskeanlæg kan påvirke farven på metaller. Samtidig skal man være indstillet på at bruge meget tid på procesvedligeholdelse. Det nye vaskeanlæg er derimod en løsning, der sikrer en ensartet proces, et ensartet resultat og som kræver meget lidt vedligeholdelse.”

Et vakuum-anlæg forebygger luftlommer

Det nye vaskeanlæg hos Ishøj Mekaniske adskiller sig desuden fra det gamle ved at være med fuldt vakuum. Vaskeanlæg med fuldt vakuum har den egenskab, at alt luft bliver suget ud af vaskekammeret, så der ikke kan være luftlommer tilstede i de emner, der vaskes.

”Vaskeanlægget fungerer sådan, at kammeret med emner bliver udsat for et vakuum på 100 millibar, hvorefter rensemidlet tilføjes fra en holding-tank, der også er indstillet til et undertryk på 100 millibar. Vakuumfunktionen bidrager væsentligt til at emnerne bliver helt rene,” fortæller Brian Hansen og fortsætter:

”Der er også en funktion i kammeret der gør det muligt at vippe eller rotere emnekurvene, mens vaskeprocessen er i gang, så man kan udsætte emnerne for bevægelse under hele vaskeprocessen. Rotation af emnekurven er næsten altid den mest optimale måde at behandle emnerne på. Man kan dog vælge kun at vippe kurve med emner, der er særligt sårbare over for ridser eller slagmærker.”

Vaskeprocessen indeholder ultralydsrensning, filtrering, dampaffedtning, tørring og udluftning, inden emnekurven automatisk tages ud af arbejdskammeret igen.

”Vores gamle vaskeanlæg med del-vakuum arbejdede ved lavere temperatur, og procestiden var derfor længere. Vores nye REK-anlæg med fuldt vakuum vasker med højere temperatur og øget renseeffekt. Det er vigtigt, for at maskinen kan fjerne både olie, slibespåner og støv fra emnerne, og så de bliver rene,” siger Allan Rasmussen.